Bilder fra Tyrkiaturen i april. Reiseleder Anne Marie Kviserud. Bilder tatt av Anne Marie.