BILDER FRA SOMMERFESTEN-AVSLUTNINGEN AV ELDERBØLGENS PROGRAM 1. HALVÅR 2014. BØNDERNES HUS 13. JUNI 2014

INGER, ANNE-MARIE, KARI OG FLERE SETTER OPP BORD OG KOLDTBORD FOR 110 GJESTER

"FURTEBANDET" SPILTE OG ALLE SYNTES DET VAR EN FIN FEST.