TUR TIL JULEMARKEDET PÅ BALDERSNÄS 19. OKTOBER

Påmeldingsfrist: 4. oktober!!

PROGRAM:
Avreise fra Saltnes kl. 0845, fra Karlshus (Eldrebølgen) kl. 0900. Vi stopper på Ed på bortovervei for å «besøke» Systemet.

Priser: Med 25 deltakere: Ca. 500 kr inkl. lunsj
Med 35 deltakere: Ca. 400 kr inkl. lunsj
Med mange flere deltakere: En del billigere!

Baldersnäs er en herregård i Dalsland, Bengstsfors kommune. Gården drives som hotell, restaurant  og med utleie av konferanserom.

Her arrangeres årlig flere kulturarrangement, og på høsten julemarkeder over to helger, ett i oktober, og ett i november.
Eiendommen er i dag i privat eie, men med en eier til herregården og slottsparken, og en eier til jord- og skogsbrukseiendommen.
Man driver bl. a. med oppdrett og bevaring av en gammel svensk, utrydningstruet sauerase, lantrasfår.

Jordbruket her drives økologisk, og markene rundt er naturreservat.
Parken er av typisk engelsk stil, anlagt ca. 1800. Gården ble bygd i 1796. Over 240 arter av busker og trær ble plantet, og anlegget ble en vidkjent attraksjon.