NB! FLERE NYE BESKJEDER!!!

ÅPNINGSTIDER: I styremøte  14. september er det bestemt at vi vil holde åpent
slik som åpningstidene har vært siden i sommer
inntil ny beskjed blir gitt.
Varme karbonader  på fredager som før.

PROGRAMFORANDRINGER:
Fredag 30. oktober kommer Øystein Kjærnes fra DNT Vansjø.
Han orienterer om foreningen og DNTs arbeid lokalt.

Fredag 20. november:
Roy Arne leser en novelle av Roald Dahl.: «Dypfryst».
(Dette er en suveren krimfortelling!)

Fredag 6. november:
Julebasaren åpnes. Vi regner dermed med at den forløper som normalt. 

18. november:
Handleturen til Sverige  avlyses.

4. desember:
Julefesten:Det er høyst usikkert om denne kan arrangeres. Endelig beskjed gis i god tid!

Vi regner med at de andre annonserte programpostene kan gjennomføres.

Styret